Aktuális Rólunk Céges rendezvények Családi események Referenciák Kapcsolat
* Kötelező mezők jelölése

Feliratkozás Hírlevelünkre

Adatvédelmi tájékoztató, alapelvek

NAIH-58417/2012.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Valamint az egyének számára tájékoztatást nyújtson az adatkezelés folyamatában Őket megillető alapvető jogokkal és magával a folyamat mibenlétével, az adatkezelés elveivel, politikájával kapcsolatban.

A www.nexusconsult.eu üzemeltetője, Nexus Consult Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról és az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A Nexus Consult Kft. felelősséget vállal a látogatók által megadott személyes adatok és információk védelmére az alábbiak szerint:

Az adatkezelő:
Nexus Consult Kft. (szhely: 1024 Budapest, Zivatar u. 14.)

Kezelt adatok köre:
A nexusconsult.eu weboldalon bárki, szabadon böngészhet regisztrációs kötelezettség nélkül, anélkül, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia.
Internetes oldalunk látogatása során, automatikusan generálódnak adatok, melyek forgalomanalizálás szempontjából és statisztikai információ nyomon követése céljából kerülnek feldolgozásra. Ezen adatok a következőek: látogató IP-címe, látogatás kezdő és befejező időpontja, megtekintett oldalak, böngészőprogram, operációs rendszer (későbbiekben látogatottsági adatok). Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal, amelyekkel a felhasználó személyesen azonosítható lenne.
A nexusconsult.eu weboldalon érdeklődő látogató, önkéntesen iratkozhat fel az üzemeltető hírlevelére. A feliratkozáshoz kizárólag az érdeklődő nevének, címének és e-mail címének megadását kérjük. Minden hírlevélben küldött üzenetben lehetővé tesszük a hírlevél lemondását vagy részletezzük annak lehetőségét.
Megkeresés, ajánlatkérés, érdeklődés. Egy új, potenciális partnertől érkező megkeresés alkalmával az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • (saját e-mail cím, telefonos elérhetőség, kapcsolattartó neve, tervezett esemény/rendezvény, paraméterei)
Meglévő partnerek és megrendelések. A megrendelések teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
  • (megrendelő neve, helyszíni kapcsolattartó neve és telefonszáma, számlázási cím /számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám/, résztvevők névlistája, partnereink által megrendeléseikor vásárolt termékek és szolgáltatások köre, fizetési mód, a felhasználó vásárlásainak tételösszege)

Cookiek alakalmazása
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

  • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
  • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatkezelés célja és jogalapja:
Az adatkezelés, a nexusconsult.eu weboldal szolgáltatásait igénybevevő, érdeklődő látogatók és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot, az egyén által képviselt vállalkozás/ vállalat és a Nexus Consult Kft. között végbemenő kölcsönösen előnyös és eredményes gazdasági együttműködést, illetve a megkeresettek érdekében álló információk áramoltatását szolgálja.
Az adatok kezelése, 2018. május 25-én életbe lépő GDPR, az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozásával, a (General Data Protection Regulation) összhangban történik.
A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes, kifejezett hozzájárulásával, személyes egyeztetések során történő önkéntes megadással, publikus információk összegzésével történhet.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A www.nexusconsult.eu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

Az adatkezelés időtartama:
A kezelt adatok tárolása a cégek közötti kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést szolgálja, valamint az ügymenet felgyorsítását, a ciklikusan ismétlődő együttműködések esetében. Továbbá az erre irányuló kommunikációt és kapcsolattartást, mind az előkészületi munkálatok, mind a lebonyolítás, mind pedig az utólagos ellenőrző egyeztetések elősegítése érdekében, a partnercégek képviselőivel. Az adatok őrzése kizárólag gazdasági érdeket támogató és/vagy hordozó együttműködés fennállásáig, illetve az adatok kezelésének felfüggesztésére irányuló, kifejezett és egyértelmű kérés beérkezését követő kettő munkanap elteltéig történik. A 2018. május 25-én életbe lépő GDPR, az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a (General Data Protection Regulation) értelmében természetesen minden egyén kérheti írásos formában adatainak elfelejtetését, kérésére adatait töröljük.
A hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatokat az adatkezelő a felhasználó kezdeményezésére törli. Amennyiben erre nem kerül sor, a hírlevél megszűnését követően az ebből a célból kezelt adatok törlésre kerülnek.
A már törölt, azonban az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért az adatkezelő felelősséget nem vállal. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatok hozzáférhetősége:
Az látogatóink és partnercégeink képviselői által önként megadott személyes adatokat elsődlegesen a Nexus Consult Kft., illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Nexus Consult Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Adatfeldolgozók megnevezése:
A Társaság a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a rendezvényszervezői szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.
A társaság által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:
Adatkezelő: Nexus Consult Kft., 1024 Budapest, Zivatar utca 14.
Számviteli szolgáltatások: Profitour Kft., 1137 Budapest, Szent István krt. 18.
Számla készítő, számla archiváló rendszer üzemeltető: Infocentrum Szoftver Stúdió Bt., 7400 Kaposvár, Vár u. 12-14.
Harmadik személy részére azokat nem adja át. A kezelt adatok átvitele soha nem történik EGT-n kívülre! Az esetleges törvényben előírt, kötelező adattovábbításra mindez nem vonatkozik. Az egyes hatósági adattovábbítási kérelmek, felszólítások teljesítése előtt az egyes adatok tekintetében, az adatkezelő megvizsgálja az adattovábbítás jogalapjának fennállását.

Adatok kezelésével kapcsolatos jogok, adattörlés és jogérvényesítési lehetőségek:
Személyes adataik kezeléséről a regisztrált látogatók tájékoztatást kérhetnek postai úton, a (1024 Budapest, Zivatar u. 14.) vagy a sales@nexusconsult.eu e-mail címen.
A hírlevélről való leiratkozásra minden alkalommal lehetőséget biztosítunk a hírlvél szövegezésében elérhető funkciós billentyűre való kattintással. A hírlevélről való leiratkozás, fent említett címek bármelyikén, személyes adat tulajdonosának írásban megfogalmazott kérése alapján is lehetséges. A személyes adat törlésére, az igény azonosítható formában való beérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül sor kerül.

Megtisztelő figyelmét köszönve:
Nexus Consult Kft.
Budapest,
2018. május 21.